صابون کوسه خیلی خوب است ! باور ندارید ؟ بروید و تهیه کنید و استفاده کنید اگر پشیمان شدید پولتان را پس بگیرید

روزی دختری داشت از زشتی عذاب می کشید که اومد پیش من و گفت سلام گفتم علیک سلام گفت من چکار کنم زیبا بشم دکتر

گفتم دوای شما تو دریاست

با تعجب پرسید یعنی چی ؟ مسخره می کنی ؟

گفتم نه خواهر من شما باید از روغن کبد کوسه استفاده کنی تا صورتت سالم و شادب شه

صابون کوسه - صابون نرم کوسه آرپی

فرداش 10 تا صابون کوسه خرید و رفت خونه یک ماه بیرون نیومد

بعد از یک ماه که بیرون اومد دیگه کسی نمی شناختش

الان خواستگارها دم در خونشون صف بستن

یکی نونوا یکی بغال یکی کارواش خانگی دار یکی سیار یکی بغال یکی شغال

 

خلاصه قصه ما بسر رسید کلاغ رو با تفنگ بادی زدن